Over ‘Smart Energy Cities’

De Green Deal ‘Smart Energy Cities’ is eind 2013 door overheid in het leven geroepen. Sinds die tijd heeft dit publiek-private samenwerkingsverband op meer dan vijftig locaties zo’n 200 innovaties geïnventariseerd. Het ‘Smart Energy Cities’ programma wil 100.000 woningen en (delen van) wijken voorzien van ‘state of the art’ oplossingen voor slimme, decentrale energievoorzieningen. Het programma richt zich niet alleen op energiebesparing en de toepassing van lokale, duurzame energiebronnen en nieuwe, slimme energiediensten. Ook wil het de infrastructuren voor warmte, koude en elektriciteit optimaliseren en waar mogelijk combineren.

‘Smart Energy Cities’ kent drie doelstellingen:

  • een versnelde overgang naar een slimmere, meer duurzame energievoorziening,
  • een effectieve aanpak door bewoners en eigenaren van gebouwen te activeren en raadplegen,
  • meer banen realiseren door het versneld marktrijp maken van innovaties.

Tevens draagt ‘Smart Energy Cities’ bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord (2013) en de Energieagenda (2016) voor duurzame groei.

Uniek aan ‘Smart Energy Cities’ is een team van marktexperts die de aanpak en uitvoering van het programma begeleid en vormgeeft. Dit team bestaat uit een creative producer, een innovatiecoach en een vertegenwoordiger van de netbeheerder. De eerste expert begeleidt en stimuleert de ‘vraag’ van huurders en gebouweigenaren terwijl de tweede het aanbod van innovaties inzichtelijk en voor alle betrokken partijen beschikbaar maakt. De laatste marktexpert ontwerpt een passende energie-infrastructuur. Het team koppelt sociale innovaties aan economisch/technische innovaties door een parallelle route van karakterisering naar ontwerp te doorlopen.

Vervolg ‘Smart Energy Cities’

Dankzij subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties heeft het programma ‘Smart Energy Cities’ een vervolg gekregen. Heeft u een regionale of gemeentelijke visie en wijken geselecteerd om te verduurzamen om zo klimaat en CO2-doelstellingen te halen? Is er een initiatiefgroep? Smart Energy Cities kan gemeenten concreet ondersteuning bieden!

Klik hier voor extra informatie over het vervolg en de oproep aan gemeenten om nieuwe projecten aan te dragen en klik hier voor het aanmeldformulier.

Aan het ‘Smart Energy Cities’ programma nemen deel:

  • de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en Enschede; de netbeheerders;
  • de topsectoren Energie en Creatieve Industrie;
  • de ministeries van Economische Zaken, van Infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

De tien pilotprojecten zijn (op alfabetische volgorde):

Alteveer-Cranevelt (Arnhem)
Bothoven-Noord (Enschede)
Eckhart Vaartbroek (Eindhoven)
Hof van Twente (Enschede)
Malburgen-Presikhaaf (Arnhem)
Noorderplantsoenbuurt (Groningen)
Reimarkt (Enschede)
Slim Gaasperdam (Amsterdam)
Strijp (Eindhoven)
SVGG (Eindhoven)

Meer informatie over deze pilotprojecten vindt u in dit boekje waarin alle stories van deze projecten zijn gebundeld.

 

• ontwerp en realisatie: Vrije Stijl grafisch ontwerp & communicatie