PROJECTEN
Hof van Twente
Nabuurschap voor lokale energie
Hof van Twente is de eerste gemeente in Overijssel die een heldere route heeft uitgestippeld om in 2035 klimaatneutraal te worden. Samen met de lokale ondernemersverenigingen en inwoners-coöperatie ECHT heeft de gemeente daarvoor de energiecorporatie ‘Zuiver’ opgericht. De corporatie richt zich eerst op buurtschappen waar een grote mate van ‘nabuurschap’ aanwezig is. Ook heeft de gemeente als doelstelling dat in 2020 45% van de koopwoningen energielabel B heeft.

Lokale tradities en een lange adem

[wijk]

Hof van Twente bestaat uit zes kernen en een groot aantal buurtschappen. Er is veel nabuurschap, mensen kennen elkaar en de lokale ondernemers. Er is veel eigenheid, iedere kern heeft zijn eigen tradities. Dit vraagt een andere aanpak dan een stadswijk. Na een eerste verkenning van het veld en de mogelijkheden voor aansluiting bij de regionale partners als Buurkracht en Duurzaam Thuis Twente heeft het projectteam van ‘Green Energy Cities’ de focus naar de buurtschappen verlegd.
De corporatie “Zuiver” wil grootschalige projecten starten, bijvoorbeeld zonneparken of zonnepanelen op grote gebouwen. Voor kleinere projecten is het juist van belang om huiseigenaren enthousiast te maken.

[aanpak]

Samen met werkgroepen in de dorpskernen wakkert het team de interesse onder de bevolking aan, langs wegen die passen bij de lokale tradities. De inzet van business model canvas en customer journeys van ‘Smart Energy Cities’ geeft een goede strategie om dit uit te voeren. Door de energie en kracht van lokale verenigen centraal te zetten wordt het een verhaal van de mensen zelf, en bouwen we aan kennis en een effectieve manier van werken.

Het projectteam van ‘Smart Energy Cities’ ondersteunt de gemeente bij het project. De creative producer zwengelt de vraag naar duurzame energieoplossingen onder de inwoners aan. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van inwoners, energie-adviseurs en ambtelijke collega’s. Dichtbij de inwoners blijven was een belangrijke conclusie. De creative producer zet daarom in op service design: het is belangrijk om te weten te komen waarom iemand besluit een duurzame stap te nemen.

Tegelijkertijd zorgt de innovatiecoach ervoor dat ondernemers met aantrekkelijke voorstellen komen. In werksessies hebben lokale aannemers, ontwerpers, adviseurs en installatiebedrijven met de innovatiecoach besproken welke veranderingen nodig zijn om de vraag naar en het aanbod van energierenovaties te vergroten. Aan het eind van de sessies heeft de innovatiecoach een visie neergezet welke veranderingen mogelijk zijn, om zo de marktpartijen te inspireren en uit te dagen.

[resultaat en vooruitblik]

Om bewoners van niets naar een investering in hun huis te brengen is een heel traject met verschillende stappen nodig. Het benoemen van de verschillende soorten energietypen bij de bewoners heeft inzicht gegeven in de enorme diversiteit van acties die de gemeente samen met alle betrokkenen kan nemen.

De volgende stap is om deze kennis te vertalen naar een ‘customer journey’ op niveau van de buurtschappen en kernen. Samen met de bewoners en lokale ondernemers kijkt de gemeente dan ook meteen wie welke actie kan uitvoeren. De ‘customer journey’ wordt daarmee ook meteen een uitvoeringsplan.

Een bewoner uit buurtschap Wiene:
‘verduurzamen doen we op onze eigen manier’