PROJECTEN
Alteveer-Cranevelt, Arnhem
Stappenplan voor energieneutraal Alteveer-Cranevelt
De Arnhemse wijk Alteveer-Cranevelt wil in 25 jaar energieneutraal worden. De wijk gaat dit realiseren met behulp van een stappenplan dat door een wijkwerkgroep duurzaamheid samen met een team experts is ontwikkeld. In het plan staan concrete acties beschreven om de komende twee jaar tien procent energie te besparen. Acties zijn bijvoorbeeld een wedstrijd energiebesparing tussen de straten (energy battle), een tijdelijke demonstratiewoning (pop-up store) en een duurzame huizenroute. Ook wordt de wijk een buurkrachtwijk.

Bewoners aan het roer

[wijk]

Bijzonder aan Alteveer-Cranevelt is dat de bewoners zelf aan het roer staan om hun wijk op termijn energieneutraal (aardgasloos) te maken. In de werkgroep duurzaamheid zitten mensen die het leuk vinden om over energie na te denken. Ze vormen vaak geen representatieve afspiegeling van de wijk, daarom is het aan te bevelen om andere achtergronden dan enkel energie-experts aan het woord te laten komen.

[aanpak]

De bewonersgroep heeft het advies van de gemeente en de marktexperts opgevolgd door eerst een wijkanalyse uit te voeren, onder meer aan de hand van interviews met bewoners. Aan het begin van het proces zorgen die analyse en interviews al meteen voor aandacht om van aardgas in de wijk los te komen.

Vervolgens zijn de initiatiefnemers op zoek gegaan naar hoe ze een stappenplan en de bijbehorende financiering ook rond kunnen krijgen. De Green Deal Smart Energy Cities – mede ondertekend door de gemeente Arnhem – bleek een goed hulpmiddel. Vanuit dat concept heeft de gemeente een creative producer, een innovatiecoach en een energiedeskundige voor deze opgave vrijgemaakt. De wijkwerkgroep duurzaamheid is zich aan het oriënteren op een tijdelijke demonstratiewoning (pop-up store).

Tegelijkertijd werd er aan een wijkatlas gewerkt. Want ideeën over duurzaamheid heeft de wijkwerkgroep genoeg, maar hoe ziet de structuur van hun wijk er nu precies uit? Wie dat weet, kan veel gerichter met de energietransitie aan de slag. In samenwerking met marktexperts is een wijkatlas samengesteld met drie informatielagen. Naast de wijkatlas zijn een aantal overzichten aan de werkgroep aangereikt die inzicht geven in de overgang naar duurzame bronnen.

In een notendop:

  • Alteveer-Cranevelt wil in 25 jaar energieneutraal zijn, de komende twee jaar met tien procent energiebesparing en duurzame bronnen.
  • met acties als een ‘Energy Battle’ (tussen de straten) en een duurzame huizenroute komt de energietransitie beter en meer bij bewoners onder de aandacht.

[resultaat en vooruitblik]

De bewoners blijven echter aan zet. Interviews hebben inzichten gegeven om aan de slag te gaan, een plan van aanpak is opgesteld. De werkgroep heeft haar plannen gepresenteerd tijdens een recent Energy café van het netwerk ‘Energy made in Arnhem’ en heeft nu medewerking van Alliander gekregen.

Zoals het nu op tafel ligt, neemt de wijk deel aan ‘Buurkracht.’ Onderdeel van het deelnemen aan Buurkracht is het orgsaniseren van film-, informatieavonden en activiteiten, het opzetten van een zogenaamde ‘pop-up store’ met informatie over duurzame maatregelen, het organiseren van een energybattle en een duurzame huizenroute. De pop-up store zal de werking van diverse energiemaatregelen aan de eigen woning breed vertonen.

Werkgroep duurzaamheid:
‘Wij willen een energieneutrale wijk in 25 jaar met behoud van het sociale en groene karakter.’

Meer informatie

www.buurkracht.nl/buurten/alteveer-cranevelt-arnhem

De werkgroep heeft een eigen website: www.duurzaamcraneveer.nl / https://100re.nl/