Technische en economische routekaart ontwerpen

Opsplitsing in drie niveaus

Welke maatregelen zijn nodig om het ontwerp vorm te geven zodra de optie voor bijvoorbeeld een warmtenet of biogasnet bekend is?
Deze maatregelen vallen uiteen op drie niveaus:


1. Eerste niveau – 
De gebouwschil, zeg maar de jas om het huis.
Met kierdichting en isolatie van vloeren, muren, ramen en daken moet het gebouw/huis voldoende bescherming en comfort bieden binnen de duurzaamheidopgave (energiezuinig en aardgasloos).


2. Tweede niveau
Gebouwgebonden functies van apparaten en installaties.
Dit zijn:
• ruimteverwarming (de keuze voor lage of hoge temperatuur verwarming volgt uit het gekozen concept voor de wijk)
• warm tapwater (wat zijn de bronnen? Een warmte- of biogasnet, zonneboilers of zonnecollectoren?)
• ventilatie (natuurlijk, mechanisch, balansventilatie met of zonder WTW, centraal of decentraal?)
• stroomvoorziening (wordt het AC 230V en/of DC 24 Volt?)


3. Derde niveau
Apparatuur in, op en rond het huis
(zoals HR ketels of warmtepompen, wasmachines, computers en koelkasten maar ook zonneboilers, zonnepanelen en elektrische auto’s)

Bouwstenen voor routekaart

De drie niveaus zijn prima bouwstenen voor het ontwikkelen van een routekaart. Ze bieden inzicht in welke no-regret maatregelen er op gebouwniveau aansluiten bij de kansrijke warmteopties.

Als deze maatregelen in een tijdlijn worden gezet, zien de gebouweigenaren en bewoners in één oogopslag waarmee ze vandaag al rendabel kunnen starten. Ook zien ze op welke (natuurlijke) momenten ze alle stappen op de routekaart moeten hebben doorlopen.

Een voorbeeld spreekt boekdelen: renovatie in de richting van ‘nul op de meter’ woningen. Grootschalige renovatie op deze manier in één keer is vaak niet mogelijk. De renovatie wordt dan gesplitst in onderdelen die de gebouwenbezitter gefaseerd laat uitvoeren, hetzij door de wijk stukje bij beetje aan te pakken, hetzij door het gebouw of de huizen daarvoor op termijn gereed te maken (een combinatie van beide is ook mogelijk). Zo wordt uiteindelijk wel het doel ‘nul op de meter’ voor (delen van) de wijk bereikt.

Wie voor het opsplitsen in drie niveaus en een tijdlijn kiest, voorkomt veel problemen. De overzichtelijke aanpak zorgt ervoor dat u niet verdwaalt in een bos van mogelijkheden waardoor de bomen (zoals maatregelen en kosten) door het bos (aardgasloze wijk) niet meer te zien zijn.