Van karakterisering naar ontwerp

Nu de uitkomsten van de karakterisering bekend zijn, brengt u de technisch/economische en sociaal/maatschappelijke route bij elkaar. Sommige mogelijkheden vallen af, andere opties zijn binnen beide routes kansrijk. Die opties zijn het waard om tot scenario’s uit te werken en in het plan van aanpak op te nemen. Als de bewoners nog andere wensen hebben, kunt u deze ook meenemen zolang ze passen binnen de technisch/economische kaders.

Hoe ziet een plan van aanpak eruit?

Op basis van dit informatieoverzicht hakt u knopen door over wat de meest kansrijke scenario’s zijn. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Daarin staan de uitgangspunten, kaders, organisatie en middelen beschreven die tot het ontwerp leiden.

Hoe schrijft u zo’n plan van aanpak?

  • u verzamelt en combineert de informatie van beide routes,
  • op basis van deze informatie schetst de regiegroep samen met de marktexperts een aantal scenario’s,
  • in overleg met de marktexperts kiest u een of meerdere scenario’s om uit te werken,
  • In het plan van aanpak licht u toe wat de kaders, uitgangspunten, organisatie en middelen voor een ontwerp zijn.