NIEUWS
4 juli 2017
Smart Energy Cities. Kiezen voor een integrale aanpak
Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. In de aanloop daar naartoe hebben veel gemeenten beleid ontwikkeld, waarbij de beoogde energietransitie ook in wijken moet worden versneld. Dat betekent een verduurzaming van woningen en gebouwen en een duurzamere energievoorziening. Maar als betrokken partijen elkaar nauwelijks kennen, wordt dat moeilijk. ‘Smart Energy Cities’ heeft daarom afgelopen jaar een integrale aanpak ontwikkeld. Dankzij de inzet van een creative producer voor het sociale domein en een innovatiecoach voor het technische domein worden bewoners, gemeenten en energie-experts in tien voorbeeldprojecten beter bij elkaar gebracht. De aanpak die is ontwikkeld kan ook worden toegepast door andere gemeenten. Op deze manier draagt ‘Smart Energy Cities’ bij aan het versnellen van de energietransitie op wijkniveau.

De ervaring uit de verschillende projecten zijn gebundeld in een boekje met stories waar andere gemeentes hun lessen uit kunnen trekken. Daarnaast is de integrale aanpak gepresenteerd in een online model waarin verschillende tools en filmpjes zijn geplaatst ter verduidelijking: www.smartenergycities.nl .Binnen alle projecten vervult het ‘Smart Energy Cities’ projectteam een sleutelrol. Dit team bestaat uit drie personen: een creative producer, een innovatiecoach en een vertegenwoordiger van de netbeheerder. De creative producer zwengelt de vraag van huurders en eigenaren aan terwijl de innovatiecoach het aanbod van innovaties en de nodige investeringen inzichtelijk maakt. De expert van de netbeheerder zorgt voor een inventarisatie van mogelijkheden en belemmeringen van de ‘hardware’ in de ondergrond. Zodra een goede verkenning van de wijk heeft plaatsgevonden, kan aanbod op maat worden ontwikkeld en een proces worden ontworpen om eigenaren mee te nemen.

 

De betrokken partners bij de green deal ‘Smart Energy Cities’ in 2016 waren de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Enschede, en Groningen , de TKI Urban Energy (topsector Energie), de TKI Click NL (topsector creatieve industrie), Netbeheer Nederland en de ministeries van EZ, IenM en BZK. In 2017 gaat Smart Energy Cities de opgedane kennis en inzichten verspreiden en wil daarnaast de aanpak toepassen in nieuwe projecten in wijken. Daardoor kan de aanpak verder worden verbeterd. Wilt u meer informatie over de aanpak of het vervolg? Ga naar www.smartenergycities.nl of mail naar info@smartenergycities.nl.