NIEUWS
25 januari 2018
Energietoppers maastricht onderdeel van aanpak smart energy cities
Onder de noemer #missionzeromaastricht wordt in Maastricht sterk ingezet op een klimaat-neutrale stad. Om die ambities te versterken, ontwikkelde ons SMART ENERGY CITIES team in de Maastrichtse wijken Oud Caberg en Malberg de wijkgerichte communicatiestrategie Energietoppers.

Vanuit de overtuiging dat een positieve communicatiestrategie meer effect sorteert dan benadrukken wat we nog niet goed doen, besloten de door het landelijke Smart Energy Cities programma aangestelde  innovatie-coach Dennis Fokkinga en Creative Producer Danielle Arets bewoners uit de wijken uit te lichten die zich al sterk inzetten voor energiereductie of duurzame opwekking. De audio- interviews met deze energietoppers zijn verwerkt tot een podcast. De Gemeente Maastricht verkent momenteel of deze campagne grootschalig kan worden uitgerold over de stad, waarbij de energietoppers met gamification methodes worden uitgedaagd om mensen uit hun eigen wijk te mobiliseren tot energie besparing en/of duurzame opwekking.

 

Daarnaast onderzoekt het SMART ENERGY CITIES team in Maastricht in nauwe samenwerking met Marianne Bauling (projectleider van o.a. participatieproject Zonneweide)  en Weike Medendorp (regisseur Maastrichts Energie akkoord) hoe bewoners kunnen participeren in een grootschalige zonneweide die aanpalend aan de wijken Oud Caberg en Malberg zal worden ontwikkeld.

 

Wilt u meer informatie over de aanpak van SMART ENERGY CITIES? Ga naar www.smartenergycities.nl of mail naar info@smartenergycities.