NIEUWS
2 mei 2018
11 juni het event Opschaling Aanpak Smart Energy Cities!

Sneller aardgasvrij? Dankzij de nieuwe aanpak van Smart Energy Cities zijn aardgasvrije wijken nu binnen handbereik voor alle gemeenten en dit succes delen wij graag met anderen. Daarom lanceren we op 11 juni de vernieuwde website met een verbeterde aanpak, nieuwe voorbeelden en meer geleerde lessen en tools op basis van de ervaringen uit de projecten op het in Hilversum. Zo hoeven gemeenten niet opnieuw het wiel uit te vinden en kunnen wij de energietransitie versnellen in Nederland.
 
De afgelopen jaren is door het samenwerkingsverband Smart Energy Cities een aanpak ontwikkeld om de omslag naar aardgasvrije wijken te versnellen. Uniek is dat de aanpak oplossingen biedt die een verbinding zijn van technisch-economische en sociaal-maatschappelijke analyses. Een aardgasvrije wijk vraagt immers niet alleen om (bouw)technische investeringen, maar ook om mensen die mee willen doen en hun gedrag veranderen. De aanpak is nu al in 16 wijken door heel Nederland toegepast en blijkt op veel plekken een succes. Willem van der Spek, wethouder wonen, natuur en duurzaamheid in Hilversum zegt hierover: “Dankzij de aanpak van het Smart Energy Cities programma zijn we voortvarend van start gegaan in de wijk en hebben we snel stappen gezet met bewoners. Hilversum werkt ook in regionaal verband samen aan de energietransitie en de wijkaanpak, met andere relevante partners zoals woningcorporaties. We hebben ons verenigd in de Regionale Energiestrategie Gooi en Vechtstreek.” Daarom wil de heer van der Spek graag gastheer zijn voor dit event. Ook zal Jos van Dalen, kwartiermaker van het programma ‘Aardgasvrije wijken’ van het Ministerie van BZK, aanwezig zijn.
 
11 juni 2018
13:30-16.30, met aansluitend een borrel
Burgerzaal, Raadhuis in Hilversum

 

Wilt u hier ook bij zijn? U kunt zich aanmelden via info@smartenergycities.nl. Dan krijgt u meer informatie en een week van tevoren het programma samen met een outlookverzoek toegestuurd.
 

Als u vragen heeft over Smart Energy Cities of over deze uitnodiging kunt u contact opnemen met Liesbeth Schipper (0622517549) of Rozemarijn Doornewaard (0653919540)