NIEUWS
22 juni 2018
Succesvolle bijeenkomst over de energietransitie in wijken
Veel enthousiasme over de aanpak van Smart Energy Cities

Het is alweer een week geleden dat het innovatieprogramma Smart energy Cities de resultaten en producten presenteerde die gemeenten en andere stakeholders kunnen helpen om een wijk versneld energieneutraal en/of aardgasvrij te maken. Er ontstond een levendig gesprek over de aanpak en de kansen voor opschaling.

 


Smart Energy Cities compilatiefilmpje

 

Op deze middag werden er verschillende onderwerpen gepresenteerd (klik hier voor de presentatie):

 

  • – de Wethouder Jan Kastje die enthousiast vertelde over de ervaringen van Hilversum met de Smart Energy cities aanpak;
  • – Jos van Dalen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schetste de contouren van het nationale programma ‘Aardgasvrije wijken’;
  • – Frits Verheij, voorzitter van de stuurgroep ‘Smart Energy Cities’ lichtte vervolgens toe hoe de aanpak van Smart Energy Cities is ontwikkeld in 16 pilots en hoe alle lessen en tools zijn ontsloten op de website

Er waren ongeveer 70 deelnemers aanwezig, met name gemeenten, die in gesprek gingen over het belang van een Smart Energy Cities aanpak. Er ontstonden verschillende vragen vanuit het publiek over de aanpak en over de kansen voor opschaling van de energietransitie. Ook werd er aangegeven welke belemmeringen partijen ervaren. Lees voor de conclusies het impressieverslag.

 
Voor meer informatie over de Smart Energy Cities aanpak, kunt u terecht op de volgende pagina. Deze website bevat ook de ontwikkelde aanpak, de lessen en de tools die door Smart Energy Cities zijn ontwikkeld. Ook kunt u informatie vinden in de flyer. Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen.