NIEUWS
14 september 2018
Publicatie “De rol van ontwerpers in wijkgerichte energietransitie”

Het lectoraat Co-Design van de Hogeschool Utrecht heeft nu een online magazine uitgebracht over de rol van ontwerpers/creative producers in de wijkgerichte energietransitie gebaseerd op de Smart Energy Cities aanpak. Gebaseerd op interviews met de creative producers van Smart Energy Cities: Nathalie Waser, Minouche Besters, Jeffrey Braun, Daniëlle Arets en Kai Köllen.

 
Centraal staat een wijkgerichte methode om bewoners mee te nemen, zoals in de Smart Energy Cities aanpak: Hoe krijgen we bewoners mee in deze transitie? Hoe kan samen met de bewoners uit een wijk een plan worden gemaakt en uitgevoerd? Het magazine sluit af met de belangrijkste lessen van ontwerpers voor toekomstige ontwerpers.

 

Het magazine is gepubliceerd voor huidige en toekomstige ontwerpers in wijkgerichte transitieprojecten. Het doel is om te leren van de projecten van Smart Energy Cities. Het magazine is zeker ook interessant voor medewerkers van gemeenten en woningcorporaties die veel met bewoners samenwerken.
Klik hier om het online magazine in te zien.