NIEUWS
28 april 2019
Inspiratieboek bewonerscommunicatie

Door TNO is een inspiratieboek bewonerscommunicatie ontwikkeld. Samen met drie corporaties – Area, Openbaar Belang en Woonstede – en met ondersteuning vanuit de regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie heeft TNO het zogeheten Inspiratieboek ‘Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw’ samengesteld, op basis van interviews met bewoners en een reeks werksessies met medewerkers van de corporaties. Het boek biedt houvast in de communicatie met bewoners, bevat een stappenplan, voorbeelden, praktische tips, tools en verwijzingen.

 

Het inspiratieboek is hier te vinden.