PROJECTEN
SVVG, Eindhoven
Communicatie essentieel bij innovatieve aanpak verduurzaming gemeentegebouwen
Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om vanaf de periode 2035-2045 een energie neutrale stad te zijn. Dat betekent dus ook dat de gebouwen waarin de gemeente is gehuisvest aangepakt moeten worden. In plaats van dat de gemeente het een zelfbedacht plan van maatregelen en oplossingen neerzet, is er besloten dat de markt uitgedaagd kan worden om te komen met een aanpak die leidt tot maximale duurzaamheidswinst binnen een sluitende business case. Op deze manier is de gemeente gekomen tot een innovatieve manier om zeven van haar gebouwen met gelijkblijvende exploitatiekosten te verduurzamen. Het consortium !MPULS, in 2016 winnaar van de aanbesteding, zet daar nu de schouders onder.

‘Anders dan bij traditionele aanbestedingen zijn we erin geslaagd om zowel financieel als fysiek een ‘living lab’ te creëren waarin ruimte voor experimenten en doorlopende innovaties mogelijk zijn. De rol van opdrachtgever en opdrachtnemer ligt dichter bij elkaar dan ooit.’
Mary-Ann Schreurs, wethouder design, innovatie en duurzaamheid

Gemeente met duurzame doelstellingen

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om vanaf de periode 2035-2045 een energie neutrale stad te zijn. Dat betekent dus ook dat de gebouwen waarin de gemeente is gehuisvest aangepakt moeten worden. In plaats van dat de gemeente het een zelfbedacht plan van maatregelen en oplossingen neerzet, is er besloten dat de markt uitgedaagd kan worden om te komen met een aanpak die leidt tot maximale duurzaamheidswinst binnen een sluitende business case. Op deze manier is de gemeente gekomen tot een innovatieve manier om zeven van haar gebouwen met gelijkblijvende exploitatiekosten te verduurzamen. Het consortium !MPULS, in 2016 winnaar van de aanbesteding, zet daar nu de schouders onder.

Aan de slag met duurzaamheidsprincipes

De principes van de wereldwijd bewezen duurzaamheidsmethode “The Natural Step” worden als leidraad gebruikt. Vanuit vier duurzaamheids-principes wordt daarmee gekeken hoe de gemeente haar einddoel kan realiseren. Voor de gemeente en het consortium vergt ‘The Natural Step’ echter wel een andere manier van denken, even als de manier van (samen)werken en afspraken maken dan iedereen tot voor kort gewend was.

Communicatie blijkt dan ook essentieel om van het SVGG project een succes te maken. Communicatie doet meer dan alleen voor draagvlak onder inwoners, gebruikers van de gebouwen, de gemeenteraad en andere vastgoedeigenaren zorgen. Communicatie maakt ook mensen enthousiast en creatief waardoor betrokken partijen bijvoorbeeld nieuwe werk- en financieringsvormen kunnen vinden.

Om deze communicatie beter op het netvlies bij alle betrokkenen te krijgen, heeft Smart Energy Cities een creative producer aangesteld. Zij heeft in sessies een aantal doelstellingen naar voren gebracht die bij de uitvoering extra aandacht behoeven. Die doelstellingen liepen uiteen van informeren over de projectdoelen en samenwerken (met de focus op innovatie en duurzaamheid) tot het delen van ervaringen, financiering en het aanzetten van andere vastgoedeigenaren tot (investeringen in) de verduurzaming van hun gebouwen. Ook bleek dat de communicatie weinig gestroomlijnd was; dankzij een matrix is nu duidelijk wie wat naar welke doelgroep moet communiceren.

Verdere invulling

Op dit moment werken de betrokkenen uit hoe ze dit verhaal verder gaan invullen. Belangstelling is er genoeg. Mensen uit het vastgoed, de bouwwereld, andere gemeenten en de rijksoverheid vragen bijna wekelijks naar het hoe en waarom. Zij kunnen alvast een indruk krijgen door middel van presentaties, zoals de energie quiz, en een invul boekje.

In een notendop:

  • – Gemeente Eindhoven gebruikt ‘The Natural Step’ voor het project SVGG (Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen).
  • – Het consortium !IMPULS, winnaar van de aanbesteding uit 2016, voert het SVGG project uit. Het consortium bestaat uit Ballast Nedam, Brink Groep, DWA, DOOR architecten / Rudy Uytenhaak en Rik Kuijpers.
  • – Wil SVGG succesvol worden, dan is communicatie ]voor zowel de gemeente als het consortium essentieel.

Wilt u meer weten over dit project? Kijk hier voor het verhaal van SVVG, Eindhoven.