PROJECTEN
Noorderplantsoenbuurt, Groningen
Meer dan energieneutraal in 2040
De Noorderplantsoenbuurt in Groningen (stad) wil niet alleen de groenste buurt in de provincie zijn, maar ook de energieneutraliteit in 2024 staat hoog op de agenda. Om dat proces aan te jagen, hebben de marktexperts van ‘Smart Energy Cities’ plannen ontwikkeld voor de innovatie van vier typerende modelwoningen uit de buurt. Tevens heeft hun betrokkenheid tot een flinke toename van het gebruik van duurzame bronnen geleid, vooral van zonnepanelen.

De kracht van de wijk

at begon als initiatief van twee buurtbewoners, groeide uit tot de ambitie om als buurt in 2024 energieneutraal te zijn. Een spannende uitdaging in een buurt van tweeduizend huishoudens die uit veel oude (schippers)- en grotere woningen bestaat, aangevuld met enkele naoorlogse woningen. De kracht van het initiatief lijkt ‘m te zitten in de balans van het enthousiasme en de gedrevenheid van het buurtteam. De initiatieven zijn in kaart gebracht, klik hier om een voorbeeld daarvan te zien. Daarbij helpt de gedoseerde en gerichte ondersteuning vanuit deskundige organisaties en de overheid.

Om een goed beeld te krijgen van de bewoners heeft Groningen tijd geïnvesteerd in het overzicht creëren in de bewoners activiteiten en het ontwikkelen van personas.

Het succes van activeren

De aanpak van de initiatiefnemers blijkt een succes. Buurtbewoners kunnen namelijk heel goed buurtgenoten activeren om energiebesparende maatregelen te treffen. Met genoeg draagvlak is de kans op succes in een buurt veel groter. Een eerste bijeenkomst in april 2014 bracht een collectieve zonnepanelenactie en een adressenbestand teweeg. Behalve de zoektocht naar technische (on)mogelijkheden, is het net zo belangrijk om naadloos aan te sluiten bij de belevingswereld van huiseigenaren, huurders en studenten.

De initiatiefnemers hebben, samen met de marktexperts, een stappenplan gemaakt dat uitgaat van de kennis (tot verduurzamen) van de buurt. Als schakel fungeert het plan om vier huizen – die de verschillende woontypen in de wijk karakteriseren – tot modelwoningen voor de energietransitie uit te bouwen. Daarnaast is een creative producer vanuit het ‘Smart Energy Cities’ team ingeschakeld om te bepalen wat de beste manier is om bewoners te bereiken. Hij is vier dagen daadwerkelijk ‘in de buurt gedoken’. Dit leidde tot de samenstelling van zeven energietypes die, samen met aanvullende sociaal-demografische informatie, een goed inzicht bieden in het karakter van de buurt. Vervolgens hebben de innovatiecoach, het buurtteam en de betrokkenen een helder prestatiecontract opgesteld met hierin concrete afspraken over een meetbare toename van wooncomfort en minder energiegebruik opgenomen.

De volgende stap

De volgende stap is een technisch advies voor bewoners: een top vijf (of tien) van welke aanpassingen de beste besparingen zullen opleveren. Hierbij komt het op de bewoner aan, die zal uiteindelijk één of meerdere keuze(s) moeten maken. Op dit moment is het buurtteam op zoek naar financiers om de aanpassingen voor de eigenaren van de woningen aantrekkelijk en uitvoerbaar te maken.
De Noorderplantsoenbuurt – ofwel het Groenste Buurtteam – heeft meer dan alleen de ambitie om energieneutraal te zijn. Ze willen dat hun buurt ook daadwerkelijk de groenste wordt, met zoveel mogelijk bomen en bloeiende struiken. Een combinatie met andere sociale wijkactiviteiten zorgt ervoor dat bewoners met andere interesses bij de energietransitie van hun wijk betrokken raken. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat mensen in een groene omgeving vaak gelukkiger zijn. Dat levert ook energie op!

Tips:

  • – Door de verschillende ambities te combineren raken er meer bewoners betrokken.
  • – Om draagvlak te creëren en te enthousiasmeren is het nodig dat partijen het tempo en de wensen van het bewonerscollectief volgen.
  • – Om het ijs te breken voor verdere verduurzaming is het plan om vier representatieve innovatiewoningen neer te zetten zeer effectief.
  • – Maak de bewoners enthousiast! Dit kan door bijvoorbeeld te faciliteren in soep met broodjes; uiteraard geleverd door een ondernemer uit de buurt!

Bent u nog niet uitgelezen over de energie transitie in de Noorderplantsoen buurt? Klik hier voor meer informatie of bezoek de website.