PROJECTEN
Enschede
Reimarkt versnelt verduurzaming Enschedese woningen
De komende 33 jaar verduurzaamt de gemeente Enschede 40.000 woningen. De gemeente werkt hiervoor samen met woningcorporaties Domijn en De Woonplaats. Eind 2013 vroeg het drietal de duurzame woonwinkel Reimarkt als vierde partner in de samenwerking om huurders en particulieren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Reimarkt kent de financiële speelruimte per woning en draagt efficiënt passende oplossingen aan waarmee de corporaties snel kunnen instemmen zodat aannemers direct aan de slag kunnen gaan. Inmiddels zijn er meer dan 1.400 klanten geholpen.

Reimarkt, waar je duurzaam wonen kan kopen

Reimarkt is meer dan een winkel en werkt zowel aan aanbod- als aan vraagzijde aan innovatie en standaardisatie, zodat vraag en aanbod beter en sneller samenkomen. Een belangrijk aspect daarbij is het behapbaar aanbieden van de duurzame keuzes. De duurzame oplossingen verlagen maandelijks de energie-index van vijftig tot zeventig woningen van 2,1 naar 1,4 tot zelfs 1,2.

Het bedrijf richt zich momenteel primair op de corporaties en hun huurders omdat zij de financiële basis leveren voor het bestaan en de ontwikkeling van het bedrijf. Echter, gezien het doel is om huurders én kopers te bedienen, werkt Reimarkt sinds 2016 met gebiedsgerichte campagnes voor particulieren.

Smart Energy Cities aanpak

Om de kosten inzichtelijke te maken voor verduurzaming, heeft Reimarkt in samenwerking met regionale bouwpartijen een prijzenboek samengesteld. Samen met deze bouwpartijen stelt Reimarkt de prijzen van de renovatieonderdelen ieder half jaar bij. Hierdoor blijven de prijzen en het aanbod actueel, concurrerend en aangesloten op de actuele uitvoeringskosten van de bouwbedrijven. Voor de afzet bewandelt Reimarkt drie routes: via woningbouwcorporaties, via contact met bewonder door showcases (verduurzaamde woningen) en op initiatief van de bewoners zelf. Als huurders Reimarkt benaderen voor energiemaatregelen in hun woning, informeren de woningbouwcorporatie en Reimarkt de bewoners over de mogelijkheden.

In 2016 heeft Reimarkt de Smart Energy Cities aanpak omarmd. Hierdoor werden er twee marktexperts ingezet: een creative producer en een innovatiecoach. De creative producer hielp mee bij de start van een onderzoek naar klantmotieven. Daarvoor ontwikkelde hij ‘persona’’ (klik hier voor een voorbeeld uit Groningen), ofwel voorbeeldklanten, en startte een onderzoek om de motieven te bevestigen onder de huidige klanten. De uitkomsten worden gebruikt om het draagvlak bij deze doelgroepen te versterken. De innovatiecoach maakte via diepte-interviews een analyse van de stand van zaken en stelde een advies op voor verdere ontwikkeling.

Bijdragen aan doelstellingen

De verduurzamingsstrategie van Reimarkt, mede dankzij de Smart Energy Cities aanpak, neemt corporaties veel werk uit handen en draagt daarmee bij aan de doelstelling om de woningvoorraad in 2020 onder energie-index 1.1-1.4. Bewoners profiteren op hun beurt van meer comfort en lagere energielasten. Na een aantal jaren investeren heeft het bedrijf nu een goede formule en aanpak gevonden voor grootschalige implementatie van standaard renovatieonderdelen in huurwoningen.

In Enschede staat de teller nu op ruim 1.400 woningen. Reimarkt heeft ook winkels geopend in Den Bosch, Delft, Groningen, Hoogeveen en Zoetermeer.

 

‘De resultaten van onze nieuwe aanpak zijn zichtbaar. In de komende maand gaat Reimarkt haar 1000ste woning aanpakken.’
Verkoper Kay Geurtse in september 2016

Hoe creëer je impact?

Reimarkt was in staat om een significante impact te hebben mede door de volgende factoren:

  • – Het kreeg voldoende experimenteerruimte, mede door middel van een startsubsidie.
  • – Ruimte om te leren via investeringsruimte en positief ingrijpen door corporaties.
  • – Vertrouwen, kennis en expertise om hiermee afstemming te stroomlijnen en de keten te innoveren.

Wilt u meer weten over de manier waarop Reimarkt de aanpak heeft gebruikt? Klik dan hier voor meer informatie.