PROJECTEN
Eckart-Vaartbroek, Eindhoven
WoonConnect brengt Energiezuinige Wijk Eindhoven Dichterbij
In Eckart-Vaartbroek heeft de Green Deal ‘Smart Energy Cities’ het instrument WoonConnect ingezet voor energiebesparende en energie- producerende maatregelen onder bewoners. De verduurzaming van de wijk is onderdeel van de Eindhovense ambitie op stedelijk niveau en daarmee van het EU “Horizon 2020”-programma. 4.000 van de 4.600 woningen in de wijk zijn met WoonConnect digitaal in kaart gebracht. Dit digitale platform heeft met bijna 70 respondenten al goede resultaten opgeleverd. In de loop van 2017 zal het concept van WoonConnect verder worden uitgerold.

Diversiteit van bewoners

Eckart-Vaartbroek is een typische naoorlogse woonwijk uit de jaren ’60 in het stadsdeel Woensel in Eindhoven met 4.600 woningen. De woonwijk is ruim opgezet met veel groen en openbare ruimte. Er zijn bewoners uit het eerste uur, inmiddels senior en veelal gepensioneerd, maar er is ook nieuwe instroom van zowel jonge middenklasse gezinnen alsook mensen met andere culturele achtergronden. Een deel van de woningen is eigendom van verschillende woningcorporaties.

Betrekken van de gebruiker

De gemeente Eindhoven en ‘De Twee Snoeken’ hebben eind vorig jaar het zelfbediening model ‘WoonConnect’ ontwikkeld (klik hier voor de brochure). Hierin staat het gebruikersgemak samen met een stapsgewijze aanpak voor de bewoners centraal. Omdat deze woonwijk zowel in bezit is van huiseigenaren en woningbouwcorporaties (gespikkeld bezit) heeft het projectteam samen met de gemeente een database gemaakt die daar recht aan doet. Op basis daarvan konden bewoners gericht aangeschreven worden.
Uiteindelijk bleek er een nieuwe interface van WoonConnect nodig te zijn. Dit is gedaan aan de hand van een ‘customer journey’ en ‘context mapping’. Om de ‘customer journey’ in kaart te brengen hebben marktexperts, ofwel het projectteam, enkele workshops gehouden om de behoeftes van de bewoners inzichtelijk te maken, waardoor knelpunten of afhaakmomenten naar voren kwamen. Tijdens de workshops besteedde de innovatiecoach aandacht aan de veelal technische aspecten van de producten, de productgroepen en aanbieders van energieoplossingen. De creative producer richtte zich op de wensen en verlangens van huurders en huiseigenaren. Deze aanpak ontwikkeld door ‘Smart Energy Cities’ creëert een helder pakket voor zowel individuele als collectieve maatregelen, zoals de gezamenlijke inkoop.
‘Context-mapping’ is door de creative producer gebruikt om inzicht in de achterliggende motieven, ervaringen en belemmeringen van bewoners te krijgen. Met interviews werd aandacht gegeven aan de wijze waarop de leden van het huishouden beslissingen over energiezaken nemen en wat de rol van elk lid daarin is. Klik hier voor een voorbeeld van ‘context-mapping’ van bewoners.

 

De komende tijd

Zowel de benadering van de ‘route van de gebruiker’ als het ‘context mapping’, hebben begin 2017 bijgedragen aan een nieuw ontwerp voor WoonConnect. De scenario’s zijn helderder geworden en het ‘context-mapping’ heeft tot concrete aanbevelingen geleid, bijvoorbeeld het ‘digitaal gluren bij de buren’ en acties in de buurt. De vervolgstappen worden, aan de hand van de volgende vragen, de komende tijd uitgewerkt: wie maakt er gebruik van? Wat doen de gebruikers op het digitale platform? Waar is extra ondersteuning nodig? Op welk moment en waarom haken de bewoners af? Op dit moment ligt de focus vooral op het creëren van belangstelling en minder op de te nemen concrete maatregelen. Het organiseren van bewonersactiviteiten kan hieraan bijdragen. Klik hier om er achter te komen waarom juist deze activiteiten zo belangrijk zijn. Een energie quiz kan aan deze activiteiten niet ontbreken!

Tips:

  • – Werk nauwkeuring om bewoners te interesseren en aan te moedigen.
  • – bewonersperspectief moet duidelijk zijn voor betrokken partijen, zodat partijen dit perspectief kunnen verbreden.

Wilt u meer weten over deze wijk? Lees het verhaal hier.