NIEUWS
3 oktober 2018
Goede uitwisseling op bijeenkomsten van Stroomversnelling en Smart Energy Cities

Vrijdag 28 september is er een synthesebijeenkomst georganiseerd door Smart Energy Cities waar ook experts van Stroomversnelling zijn aangesloten. En 20 september was SmEC aanwezig op de ledendag van Stroomversnelling. Er zijn de afgelopen tijd verschillende gesprekken gevoerd om te verkennen of en hoe er samengewerkt kan worden door beide partijen.

 

Op 20 september, op de ledenmiddag van Stroomversnelling, heeft een workshop plaatsgevonden over Smart Energy Cities. Klik hier voor een kort verslag van de bijeenkomst. Er was veel herkenning en belangstelling voor het interactieve model van Smart Energy Cities

 

Vervolgens hebben op de synthesebijeenkomst de experts van Smart Energy Cities en de aanwezige medewerkers van Stroomversnelling hun ervaringen met de wijkaanpak van de energietransitie uitgewisseld. Zo is er gekeken hoe het model verder kan worden verrijkt met de kennis vanuit Stroomversnelling.

 

Naast het verkennen van kennisuitwisseling is er ook nagedacht over de verbreding van het expertplatform van Smart Energy Cities.

 

Komende tijd zullen Smart Energy Cities en Stroomversnelling verder verkennen hoe een eventuele samenwerking concreet vorm kan krijgen.