PROJECTEN
Alteveer-Cranevelt, Arnhem
Stappenplan voor energieneutraal Alteveer-Cranevelt

De Arnhemse wijk Alteveer-Cranevelt wil over 25 jaar energieneutraal zijn. De wijk gaat dit realiseren met behulp van een stappenplan dat door een wijkwerkgroep ‘duurzaamheid’ in samenwerking met een team experts is ontwikkeld. In het plan staan concrete acties beschreven om de komende twee jaar tien procent energie te besparen. Acties zijn bijvoorbeeld een wedstrijd energiebesparing tussen de straten (energy battle), een tijdelijke demonstratiewoning (pop-up store) en een duurzame huizenroute. Ook wordt de wijk een buurkrachtwijk.

Bewoners aan het roer

Bijzonder aan Alteveer-Cranevelt is dat de bewoners zelf aan het roer staan om hun wijk op termijn energieneutraal (aardgasloos) te maken. In de werkgroep duurzaamheid zitten mensen die het leuk vinden om over energie na te denken. Echter vormen ze vaak geen representatieve afspiegeling van de wijk. Daarom is het aan te bevelen om andere achtergronden dan enkel energie-experts uit de werkgroep aan het woord te laten komen.

 

‘Wij willen een energieneutrale wijk in 25 jaar met behoud van het sociale en groene karakter.’
Werkgroep duurzaamheid

De aanpak als hulpmiddel

De bewonersgroep heeft het advies van de gemeente en marktexperts opgevolgd door eerst een wijkanalyse uit te voeren, onder meer aan de hand van interviews met bewoners. Aan het begin van het proces zorgt de wijkanalyse direct voor aandacht bij de bewoners om van aardgas in de wijk los te komen.

Vervolgens zijn de initiatiefnemers op zoek gegaan naar hoe ze een stappenplan en de bijbehorende financiering rond kunnen krijgen. De Green Deal ‘Smart Energy Cities’ – mede ondertekend door de gemeente Arnhem – bleek een goed hulpmiddel. Vanuit dat concept heeft de gemeente een creative producer, een innovatiecoach en een energiedeskundige voor deze opgave aangesteld. De wijkwerkgroep ‘duurzaamheid’ is zich aan het oriënteren op een tijdelijke pop-up store, waarin innovaties op het gebied van verduurzaming kunnen worden getoond.

Tegelijkertijd werd er aan een wijkatlas gewerkt. Want ideeën over duurzaamheid heeft de wijkwerkgroep genoeg, maar hoe ziet de structuur van hun wijk er nu precies uit? Wie dat weet, kan veel gerichter met de energietransitie aan de slag. In samenwerking met marktexperts is een wijkatlas samengesteld met drie informatielagen. Naast de wijkatlas zijn een aantal overzichten aan de werkgroep aangereikt die inzicht geven in de overgang naar duurzame bronnen.

Bewoners aan zet

De bewoners blijven echter aan zet. Interviews hebben inzichten gegeven om aan de slag te gaan en een plan van aanpak is opgesteld. De werkgroep heeft haar plannen gepresenteerd tijdens een recent Energy café van het netwerk ‘Energy made in Arnhem’ en heeft nu medewerking van Alliander gekregen.

Zoals het nu op tafel ligt, neemt de wijk deel aan ‘Buurkracht.’ Onderdeel van het deelnemen aan Buurkracht is het organiseren van film-, informatieavonden en activiteiten, het opzetten van een zogenaamde ‘pop-up store’ met informatie over duurzame maatregelen, het organiseren van een ‘Energy Battle’ en een duurzame huizenroute. De pop-up store zal de werking van diverse energiemaatregelen aan de eigen woning breed vertonen.

In een notendop:

  • – Alteveer-Cranevelt wil in 25 jaar energieneutraal zijn; het doel voor de komende twee jaar is tien procent energiebesparing en duurzame bronnen.
  • – Met acties als een ‘Energy Battle’ (tussen de straten) en een duurzame huizenroute komt de energietransitie beter onder de aandacht bij bewoners.

Om meer te weten te komen over de ervaringen in de wijk, kunt u het verhaal hier teruglezen. Verder kunt u kijken op de website van de werkgroep of van de buurt.